Sipoon kunta

Alle on listattu tietoa ja linkkejä Sipoon kunnan tarjoamiin palveluihin.
Tietoa Sipoosta -sivulta löydät avainlukuja sekä muuta tietoa kunnasta.

Lisää tietoa löydät kunnan omilta sivuilta sipoo.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päivystys- ja kriisipalvelut

Nikkilän sosiaali- ja terveysasema
Jussaksentie 14, 04130 Sipoo

Terveyskeskuksen ollessa kiinni

Porvoon sairaala, Sairaalantie 1, Porvoo, 3. kerros (sisääntulokerros). Päivystykseen on erillinen sisäänkäynti.

Terveysasemapalvelut

Sipoon terveyskeskukseen kuuluu kaksi terveysasemaa, pääterveysasema Nikkilässä ja sivuterveysasema Söderkullassa joihin varataan aikoja yhteisestä keskitetystä ajanvarauksesta: puh. 09 2353 6001

Nikkilän sosiaali- ja terveysasema
Jussaksentie 14, 04130 Sipoo

Söderkullan terveysasema
Terveystie 1, 01150 Söderkulla

Koulutus ja varhaiskasvatus

Päiväkodit

Sipoon kunnan päivähoito on jaettu kahteen alueeseen, Pohjois-Sipooseen ja Etelä-Sipooseen. Päiväkodeissa tarjotaan hoitoa alle kouluikäisille lapsille pääsääntöisesti klo 6.30-17.00 (työstä johtuvista syistä tarvittaessa 17.30 asti). Ympärivuorokautista hoitoa järjestetään kahdella kielellä Kartanon päiväkodissa Pohjois-Sipoossa. Päivähoidon toimintakausi alkaa elokuun ensimmäisenä arkipäivänä. Loma-aikoina, jouluna ja kesällä toimintaa keskitetään.

Ruotsinkielistä kielikylpytoimintaa tarjotaan kahdessa päiväkodissa, Leppätien päiväkodissa Pohjois-Sipoossa ja Metsärinteen päiväkodissa Etelä-Sipoossa.

Perusopetus

Sipoon kunnassa toimii yhteensä 15 perusopetuksen oppilaitosta ja toimipistettä: kahdeksan ruotsinkielistä alakoulua ja yksi ruotsinkielinen yläkoulu (Kungsvägens skola) sekä neljä suomenkielistä alakoulua, yksi suomenkielinen yhtenäiskoulu (Sipoonlahden koulu) ja yksi suomenkielinen yläkoulu (Sipoonjoen koulu). Lukuvuoden 2016–2017 alussa toimintansa aloittaa koulukeskus Nikkilän sydän, jossa kunnan suomen- ja ruotsinkieliset yläkoulut (Sipoonjoen koulu ja Kungsvägens skola) on yhdistetty samaan koulurakennukseen.

Asuminen ja ympäristö

Joukkoliikenne

Sipoon kunta liittyi HSL-kuntayhtymään (Helsingin seudun liikenne) vuoden 2012 alussa. Päätöksen myötä HSL:n kolmas vyöhyke on laajentanut Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput ovat tulleet käyttöön Sipoon bussiliikenteessä.

Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lähes aina lupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Sipoossa rakentamisen lupia haetaan sähköisesti Lupapiste -palvelun kautta.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kansalaisopisto

Sipoon suomalainen kansalaisopisto ja Sibbo svenska medborgarinstitut perustettiin 1968 ja yhdistettiin 1.8.1999 kaksikieliseksi opistoksi; Sipoon kansalaisopisto / Sibbo medborgarinstitut. Opisto on kunnallinen vapaan sivistystyön oppilaitos jota ylläpitää Sipoon kunta. Opetusta valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kirjastot

Sipoon pääkirjasto
Iso Kylätie 8C
04130 Sipoo

Söderkullan kirjasto
Amiraalintie 2
01150 Söderkulla

Share This