Käyttöehdot

Tällä sivulla on kuvattu Sipoolainen.fi -verkkopalvelun käyttöehdot. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi hyväksyt nämä käyttöehdot.

1. Yleistä
2. Palvelun käyttöoikeus
3. Käyttäjän vastuut
4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut
5. Käyttöehtojen muuttaminen
6. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

1. Yleistä

Sipoolainen.fi (jäljempänä “Palvelu”) on verkkopalvelu, joka kokoaa sipoolaiset yrittäjät, yritykset sekä yhteisöt yhteen paikkaan tarkoituksenaan saada kuntalaiset paremmin tietoiseksi paikallisista palveluista. Palvelua kehittää ja ylläpitää yksityishenkilö (jäljempänä “Palveluntarjoaja”), joka myös toimii rekisterinpitäjänä.

2. Palvelun käyttöoikeus

Saadakseen edustamansa yritys tai yhteisö mukaan julkiseen listaukseen, tulee ensin rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröityessään Palveluun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla Käyttäjä voi milloin tahansa kirjautumalla sisään Palveluun luoda ja hallinnoida edustamansa yrityksen tai yhteisön tietoja Palvelussa kuvattujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Rekisteröitymisen yhteydessä annettuja tietoja kerätään ja käsitellään tietosuojalain nojalla, josta voi lukea tarkemmin tietosuojasta kertovalla sivulla.

Palvelussa ilmoittaminen on maksutonta ja Käyttäjä voi omilla käyttäjätunnuksillaan luoda ja hallinnoida yhden tai useamman yrityksen tai yhteisön tietoja. Ilmoitetut tiedot ovat näkyvissä yhden kalenterivuoden ajan (365 päivää), jonka päättymisajan lähestyessä (noin 2 viikkoa ennen päättymispäivää) Käyttäjälle lähetetään sähköpostiviesti, jonka kautta Käyttäjä voi halutessaan jatkaa näkyvyyttä Palvelussa. 

Palvelu voi sisältää maksuttomien palveluiden lisäksi myös maksullisia lisäpalveluita. Näistä ilmoitetaan erikseen kyseisen lisäpalvelun yhteydessä. Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

3. Käyttäjän vastuut

Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle.

Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan näitä käyttöehtoja sekä muita Palvelua koskevia sääntöjä ja ohjeita. Käyttäjä vastaa kaikesta itse lisäämästään sisällöstä ja sen oikeellisuudesta, jota Käyttäjä käyttäjätunnuksillaan Palveluun lisää. Lisäksi Käyttäjällä tulee olla valtuutus kaikilta tahoilta, joiden tietoja hän Palveluun syöttää.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palvelua käytetään “niin kuin se on” ja Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden (24h). Palveluntarjoaja voi milloin tahansa poistaa Palvelun käytöstä väliaikaisesti (esim ylläpitotoimien vuoksi) tai lopettaa Palvelun ylläpitämisen kokonaan.

Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan itse Palveluun lisäämästään sisällöstä ja sen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen itsestään riippumattomista käyttökatkoksista, ongelmista tai vahingoista, joita Käyttäjä tai kolmas osapuoli voi Palvelua käyttäessään kohdata.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa Palvelusta sisältö, jonka syöttämisen Palveluun Palveluntarjoaja on kieltänyt tai joka Palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lainvastainen tai hyvän tavan vastainen, haitallinen tai vahingollinen Palveluntarjoajalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus poistaa tai estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos hän on toiminut näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus oikolukea kaikki Palveluun syötetty sisältö. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta korjata syötetyissä tiedoissa olevat selvät asia-, kirjoitus- ja kielioppivirheet.

Palveluntarjoaja saa käyttää kaikkea Palvelussa olevaa sisältöä (mukaan lukien Käyttäjän lisäämää sisältöä) Palvelun markkinointiin myös Palvelun ulkopuolisissa kanavissa, kuten esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää Käyttäjään liitettyjä tietoja Palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin, Palvelusta tiedottamiseen, Palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilasto- ja markkinatutkimukseen.

5. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan välittömästi ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy Käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua. 

6. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.